Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Objednávky a platba

Osobní: v prostorách sídla organizace Křesťanské společenství Jonáš,z. s. kontaktní osoba p. Votavová
Telefonické :+420 603 598 300 nebo pište na e-mailovou adresu info@ksjonas.cz

Termín objednávek: osobní, telefonické a e-mailové objednávky kdykoliv v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin, nejpozději však den před plánovaným dodáním do 13,00 hodin.

Úhrada obědů: nejdéle poslední pracovní den v měsíci za obědy, které budou odebírány následující měsíc a to hotově v pokladně nebo řidiči, popřípadě na bankovní účet organizace u České spořitelny, a.s., číslo účtu: 2947673389/0800, variabilní symbol: 222, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení strávníka a období, kterého se platba týká.

Úhrada může být provedena také stravenkami, přičemž k platbě obědů přičítáme 5%

Vyúčtování obědů: při platbě na další měsíc budou odečteny neodebrané obědy, popřípadě přičteny obědy, které byly odebrány navíc.

Obědy si můžete vyzvednout v jídelně. Rozvoz obědů probíhá každý pracovní den od 8,30 do 13,00 hodin.