100% high quality swissreplicawatch. their geneva imprint would be listed when reddit relojes replica. reddit freepho.to replica celine makes much account of the quality of the product. https://www.rimowareplica.ru really one of the hottest copies.

INTEGRACE 2 | o. s. Křesťanské společenství Jonáš
Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

INTEGRACE 2

Název projektu: INTEGRACE 2 - několikastupňový integrační program
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00081

Název prioritní osy: Aktivní politiky trhu práce
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Číslo výzvy: 44

Nositel projektu: o. s. Křesťanské společenství Jonáš (více)
Doba realizace projektu: 24 měsíců – od 1.5.2010 do 30.4.2012
Předpokládaný počet podpořených osob: 40
Předpokládaný počet úspěšných absolventů kurzů:56
Počet nově vytvořených pracovních míst: 7

Do projektu se mohou zapojit (cílová skupina - CS) zájemci o zaměstnání neevidovaní na ÚP, kteří splňují alespoň jednu z dalších podmínek:

 • jsou osobou bez domova přechodně nebo dlouhodobě žijící v mimořádně obtížné situaci
 • žijí v sociokulturně znevýhodněném prostředí
 • mají zdravotní postižení či znevýhodnění
 • byli sankčně vyloučeni z ÚP
 • jsou ve věku do 25 let nebo nad 50 let

Prioritně budou vybrány osoby bez domova.

Popis projektu

Projekt přináší komplexní inovativní program, který reaguje na potřeby osob z cílové skupiny. Při jeho tvorbě bylo využito nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti:

 1. individuální poradenství a vedení asistenty – skupina 10 osob je rozdělena na dvě menší skupiny po 5 osobách, z nichž každá má svého asistenta
 2. motivační aktivity – Job klub
 3. profesní vzdělávání,do kterého bude zapojeno ve dvou cyklech po dvaceti osobách - obsahuje kurzy Základní norma zdravotních dovedností, Základy práce na PC a rekvalifikační kurz Provoz společného stravování se zaměřením na studenou kuchyň a pekařství
 4. doprovodná opatření umožňující účastníkům snadnější dostupnost projektu, jako například cestovné, stravné, úhrada zdravotních prohlídek, zdravotních průkazů a pracovního ošacení
 5. podporované zaměstnání ve studené kuchyni, kavárně a prodejním stánku pro sedm vybraných osob - po dobu osmi měsíců si budou moci účastníci prověřit ve zkráceném pracovním úvazku pod dohledem vedoucího pracovníka dosažené znalosti z rekvalifikačního kurzu, nacvičí pravidelnou a včasnou docházku do zaměstnání,naučí se pracovat v kolektivu a postupně budou přebírat zodpovědnost za svoji práci
 6. v průběhu projektu bude vytvořeno sedm pracovních míst – po ukončení projektu bude z obou cyklů vybráno sedm účastníků, kteří se stanou zaměstnanci studené kuchyně, denní kavárny a prodejního stánku,