100% high quality swissreplicawatch. their geneva imprint would be listed when reddit relojes replica. reddit freepho.to replica celine makes much account of the quality of the product. https://www.rimowareplica.ru really one of the hottest copies.

DRUHÝ KROK | o. s. Křesťanské společenství Jonáš
Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

DRUHÝ KROK

Název projektu: DRUHÝ KROK -několikastupňový integrační program
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/56.00103
Název prioritní osy: Sociální integrace a rovné příležitosti
Název oblasti podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce
Číslo výzvy: 56

Nositel projektu: o. s. Křesťanské společenství Jonáš (více)
Doba realizace projektu: 24 měsíců – od 1.12.2010 do 30.11.2012
Předpokládaný počet podpořených osob: 32
Předpokládaný počet úspěšných absolventů kurzů: 56
Počet nově vytvořených pracovních míst: 6

Do projektu se mohou zapojit nezaměstnaní evidovaní na ÚP

  • osoby se zdravotním postižením
  • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
  • osoby starší 50 let

Popis projektu

Projekt přináší posílení sociální a pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstranění bariér znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce a sociální začleňování znevýhodněných osob sociálně vyloučených.
Při jeho tvorbě bylo využito nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti:

  1. individuální poradenství a vedení konzultanty skupin – skupina 16 osob je rozdělena na dvě skupiny po 8 osobách, z nichž každá má svého konzultanta
  2. motivační aktivity – Job klub, Základní norma zdravotnických znalostí, Setkání s psychologem, Základy práce na PC
  3. rekvalifikační kurz – Zahradnická výroba v časové dotaci 350 hodin – na základě zájmu a dosažených úspěchů v předchozí aktivitě bude vybráno celkem 10 osob
  4. doplňující vzdělávací kurz – Aranžér a Práce s motorovou pilou a křovinořezem
  5. pracovní trénink, praxe – po rekvalifikaci CS umožníme 10 absolventům pracovní praxi po dobu 3 měsíců
  6. podporované zaměstnání – po absolvování vzdělávacích programů a tříměsíční pracovní praxe bude vybráno 6 účastníku do podporovaného zaměstnání, které bude trvat 7 měsíců
  7. v průběhu projektu bude vytvořeno šest pracovních míst – po ukončení projektu bude z obou cyklů vybráno sedm účastníků, kteří se stanou nadále zaměstnanci