Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

O nás

Křesťanské společenství Jonáš, z.s. (KSJ) je nestátní neziskovou organizací usilující o zapojení dospělých občanů sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do běžného způsobu života prostřednictvím vzdělávání a sociální pomoci poskytované v Nízkoprahovém denním centru.