100% high quality swissreplicawatch. their geneva imprint would be listed when reddit relojes replica. reddit freepho.to replica celine makes much account of the quality of the product. https://www.rimowareplica.ru really one of the hottest copies.

Historie organizace | o. s. Křesťanské společenství Jonáš
Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Historie organizace

 • 2004
 • leden - registrace o. s. Křesťanské společenství Jonáš u MV
  pokračuje v činnosti KKD Sluníčko – zájmový klub pro děti, který do té doby pracoval pod občanským sdružením Křesťanské společenství Děčín

 • 2005
 • od poloviny roku 2005 jsme se začali individuálně věnovat lidem bez domova a to vedlo k rozhodnutí, vybudovat pro ně nízkoprahové denní centrum (NDC), kam by se mohli přijít poradit, umýt, převléci do čistého a najíst se

 • 2006
 • většinu úsilí jsme začali směřovat k vybudování NDC
  stali jsme se členy koordinační skupiny Rodiny a osoby v krizi při MM Děčín
  zahájili jsme spolupráci s Probační a mediační službou v Děčíně a zapojili jejich klienty do prací při budování NDC
  získali jsme dotaci z Evropského sociálního fondu na projekt Integrace a od října 2010 jsme započali jeho realizaci

 • 2007
 • zaregistrovali jsme se u MPSV jako poskytovatelé služby sociální prevence podle § 61 zákona 108/2006 Sb o sociálních službách
  v polovině roku se podařilo slavnostně otevřít NDC a od srpna sloužilo prvním uživatelům
  rozšířili jsme svoji činnost o hospodářskou činnost
  v červenci téhož roku jsme zahájili provoz veřejné vývařovny a distribuci obědů do malých firem, lékařských ordinací , lékáren, seniorům, mateřských center
  podařilo se nám vytvořit sedm nových pracovních míst

 • 2008
 • v tomto roce jsme zahájili ve spolupráci s Poradnou pro náhradní rodinnou péči Litoměřice pravidelné scházení skupiny rodičů, které mají děti osvojené nebo v pěstounské péči
  v červnu jsme zakončili úspěšně projekt Integrace a zaměstnali do trvalého pracovního poměru sedm absolventů do NDC a veřejné vývařovny
  poprvé jsme pekli ve vývařovně domácí vánoční pečivo na prodej
  klienti NDC pekli na Štědrý den pečivo, nacvičovali vánoční program a vytvářeli vánoční výzdobu
  společně jsme s klienty NDC trávili Štědrý večer v centru a následně všechny svátky

 • 2009
 • vzhledem ke zvýšenému zájmu, zejména seniorů o dovážku obědů jsme přijali další pracovníky na rozvozy
  pekli jsme velikonoční mazance
  září – zahájili jsme spolupráci se Střední školou Křešice
  říjen – Den otevřených dveří NDC
  listopad – uspořádání svatební hostiny klientům NDC
  pro velký úspěch jsme zopakovali pečení vánočního pečiva
  klienti NDC pekli na oslavu Štědrého dne pečivo, připravovali program a vytvářeli vánoční výzdobu
  společně jsme s klienty NDC trávili Štědrý večer v centru a vánoční svátky

 • 2010
 • získali jsme podporu z ESF na projekt Integrace 2 a květnu zahájili jeho realizaci