Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Poslání

Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytování denního útočiště, materiální pomoci, hygienického zázemí a podpory při řešení nepříznivé životní situace a návratu do společnosti osobám bez domova přebývajícím v Děčíně a jeho okolí. Osobám, které se v důsledku ztráty domova nebo způsobem života spojeným s bezdomovectvím ocitly na okraji společnosti a tuto situaci nedokáží sami účinně řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu společenskému propadu, poškozením zdraví a ztrátě lidské důstojnosti.