Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Zásady a principy sociální služby

ZÁSADY

 • kromě zajištění polední stravy (§76 odst. 3) poskytujeme všechny služby bezplatně
 • zachováváme lidskou důstojnost klientů
 • preferujeme individuální přístup ke každému klientovi, respektujeme osobní potřeby a cíle, vlastní rozhodnutí, schopnosti, znalosti a možnosti klienta při řešení nepříznivé situace
 • sociální služba je zaměřena na podporu - iniciativa a aktivita při řešení situace je přenechána na klientovi
 • naše služby jsou flexibilní – reagujeme na potřeby uživatelů
 • klient služby je vnímám jako člověk se všemi lidskými právy
 • dodržujeme profesionální přístup ve vztahu pracovník – klient
 • nedáváme ani nepůjčujeme klientům peníze
 • zachováváme profesionální mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klienta
 • dbáme na to, aby se klienti mohli cítit v NDC bezpečně
 • chráníme osobní údaje klientů
 • přehlednost a srozumitelnost

PRINCIPY

Naše služba je postavena na principech:

 • dobrovolnosti a možnosti svobodné volby
 • rovnosti
 • partnerství
 • nízkoprahovosti