Přeskočit navigaci.
Domů
Březová 394/60, Děčín 3, 405 02 IČO: 266 48 661

Cíle zařízení

  • umožnit, aby každý klient, mohl odejít z NDC umytý a čistě převlečený a nadále měl možnost tento stav udržovat,
  • nasytit hladového klienta a to do té míry, aby se zamezilo úmrtí z nedostatku příjmu potravy,
  • rozvíjet klientovu soběstačnost a schopnost zvládnout nepříznivou situaci tak, aby se ještě více neprohlubovala a to zejména tím, že zvyšujeme prostřednictvím sociálního poradenství informovanost o možnostech řešení či předcházení rizikovým situacím a podporujeme využívání dostupných služeb a zdrojů,
  • zprostředkovat v NDC sociální kontakt a komunikaci s ostatními lidmi a na žádost klienta vytvořit podmínky pro obnovení či udržení kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými osobami.